Όροι & Προϋποθέσεις | Secret Boutique

Επιλογή νομίσματος

Κενό

Secret Boutique

It's our secret

Customer Care

+30 210 600 8423

Όροι & Προϋποθέσεις

Σε γενικές γραμμές

Η πρόσβαση σε και η χρήση της σελίδας αλλά και των προϊόντων και των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα ( εφεξής οι «υπηρεσίες») είναι υποκείμενες στους παρακάτω  όρους , προϋποθέσεις και δηλώσεις ( οι «Όροι Χρήσης» ). Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συμφωνείται με όλους τους Όρους Χρήσης , όπως και ότι μπορεί  αυτοί να ενημερώνονται από εμάς ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Καλό θα είναι να ελέγχετε αυτή τη σελίδα συχνά έτσι ώστε να ενημερώνεστε για όποιες αλλαγές μπορεί να έχουμε κάνει στους Όρους Χρήσης.

Η πρόσβαση σε αυτή την σελίδα επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την Υπηρεσία χωρίς να προηγηθεί κάποια δήλωση. Δεν θα είμαστε υπόλογοι αν για οποιονδήποτε λόγο αυτή η σελίδα καταστεί μη διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Για κάποια περίοδο, υπάρχει περίπτωση να περιορίσουμε τη πρόσβαση σε κάποια μέρη ή σε όλα τα μέρη της σελίδας.

Αυτή η σελίδα επίσης περιέχει διάφορους συνδέσμους σε άλλες σελίδες, οι οποίες δεν χειρίζονται από το Secret Boutique (οι  «Συνδεδεμένες Σελίδες»). Το Secret Boutique δεν έχει οποιονδήποτε έλεγχο πάνω σε αυτές τις Συνδεδεμένες Σελίδες και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αντί αυτών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη η οποία θα προέλθει από την χρήση σας σε αυτές. Η χρήση από εσάς  των Συνδεδεμένων Σελίδων θα υπόκειται στους Όρους Χρήσης και στις Υπηρεσίες τα οποία περιέχονται σε αυτές τις Συνδεδεμένες Σελίδες.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Πολιτική μας  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία καθορίζει με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας , μπορεί να βρεθεί στο σημείο της σελίδας με τίτλο : Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Χρησιμοποιώντας αυτή τη σελίδα, συναινείτε στην επεξεργασία η οποία περιγράφεται εκεί και εγγυάται ότι όλα τα δεδομένα τα οποία μας παρέχετε, είναι ακριβή.

Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται  η κακή χρήση της σελίδας.  Δεν πρέπει να διαπράττετε ή να ενθαρρύνετε ένα ποινικό αδίκημα, να εκπέμπετε ή να διανέμετε κάποιον ιό, “Trojan” , “worm”, “logic bomb” , ή να κοινοποιείτε οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο είναι κακόβουλο, τεχνολογικά επιβλαβές, όχι άξιο εμπιστοσύνης ή με οποιοδήποτε τρόπο προσβλητικό ή ανήθικο. Απαγορεύεται  να εισβάλλετε σε οποιοδήποτε σημείο της Υπηρεσίας, να φθείρετε δεδομένα, να προξενήσετε ενόχληση σε άλλους χρήστες, να καταπατάτε τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου χρήστη, να στέλνετε οποιοδήποτε ανεπιθύμητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, ευρέως γνωστό ως : “spam”. Απαγορεύεται επίσης  το να επιχειρήσετε να επηρεάσετε την απόδοση ή την λειτουργικότητα οποιουδήποτε  υπολογιστικού συστήματος αυτής της σελίδας ή τρίτου, διαμέσου αυτής της σελίδας. Παραβίαση  αυτής της πρόβλεψης,  συνιστά εγκληματική ενέργεια σύμφωνα με την Διακήρυξη της κακής χρήσης Υπολογιστών του 1990 ( The Computer Misuse Act 1990). Το Secret Boutique, θα αναφέρει κάθε τέτοιο παράπτωμα στις σχετικές αρχές επιβολής των νόμων και θα αποκαλύψει σε αυτές την ταυτότητά σας.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά δημιουργηθεί από μία στοχευόμενη επίθεση που θα καταλήξει σε άρνηση παροχής Υπηρεσιών, από ιούς, ή άλλα τεχνολογικά επιβλαβή υλικά τα οποία μπορεί να μολύνουν τον υπολογιστικό σας  εξοπλισμό, τα υπολογιστικά σας προγράμματα, δεδομένα ή οποιοδήποτε άλλο ιδιόκτητο υλικό , λόγω της χρήσης που κάνατε στη σελίδα αυτή, ή λόγω του ¨κατεβάσματος¨ οποιοδήποτε υλικού το οποίο είναι δημοσιευμένο στη σελίδα αυτή ή σε κάποια άλλη σελίδα που είναι διασυνδεδεμένη στη σελίδα αυτή.

Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό και Περιεχόμενο

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το Λογισμικό και στα περιεχόμενα τα οποία είναι διαθέσιμα σε εσάς σε αυτή, ή διαμέσου αυτής της σελίδας, παραμένουν ιδιοκτησία του Secret Boutique, ή των δικαιοπαρόχων του και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συμβάσεις που ισχύουν παγκοσμίως. Όλα αυτού του τύπου τα δικαιώματα είναι αποκλειστικά διαθέσιμα για το Secret Boutique και τους δικαιοπαρόχους του. Μπορείτε να αποθηκεύσετε, εκτυπώσετε και να παρουσιάσετε το περιεχόμενο που σας παρέχετε μόνο για την δική σας προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπετε να δημοσιεύσετε, να χειραγωγήσετε να διανείμετε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να αναπαραγάγετε, με οποιοδήποτε μέσο, οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή αντίγραφα αυτών, τα οποία σας έχουν προμηθευτεί, ή τα οποία εμφανίζονται στην σελίδα, ούτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα περιεχόμενα συνδεδεμένα με οποιαδήποτε επιχείρηση ή διαφημιστική εταιρία.

Δεν επιτρέπετε να τροποποιήσετε, μεταφράσετε,  να διεξάγετε αποσυμπίληση, να αποσυναρμολογήσετε, ή να δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες βασισμένες πάνω σε οποιοδήποτε Λογισμικό ή συνοδευόμενη τεκμηρίωση η οποία έχει χορηγηθεί από το Secret Boutique, ή τους δικαιοπαρόχους του.  Το Secret Boutique είναι ένα εμπορικό σήμα το οποίο ανήκει στην εταιρία Secret Boutique. Καμία άδεια ή συγκατάθεση δεν έχει δοθεί σε εσάς να χρησιμοποιήσετε αυτό το σήμα με οποιοδήποτε τρόπο, και συμφωνείτε να μην το χρησιμοποιήσετε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο σήμα το οποίο είναι χρωματικά παρόμοιο χωρίς προηγουμένως να έχετε λάβει γραπτή άδεια από την εταιρία Secret Boutique.

Εγγραφή

Το Secret Boutique, διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει έναν λογαριασμό, αν οποιοσδήποτε χρήστης γίνει αντιληπτός από την εταιρία να χρησιμοποιεί  “Proxy IPs” (Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου) έτσι ώστε να προσπαθεί να κρύψει την χρησιμοποίηση πολλαπλών λογαριασμών ή διαταράσσει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας με οποιοδήποτε τρόπο.

Υποβολή υλικού

Σας ανήκουν όλα τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες που δημοσιεύετε στο “Blog” μας ή αλλιώς  οι « Περιοχές Κοινότητας» της Σελίδας και μπορείτε να ελέγχετε πώς αυτά θα μοιράζονται στον Ιστό διαμέσου των ιδιωτικών ρυθμίσεων που θέτετε. 
Επιπροσθέτως :    
Για περιεχόμενο το οποίο καλύπτεται  από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως φωτογραφίες και βίντεο, (« IP Περιεχόμενο» ), μας δίνετε επακριβώς την παρακάτω άδεια, αναφορικά με τις ιδιωτικές σας ρυθμίσεις :
Μας  παραχωρείτε μία μη – αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, υπό – αδειοδοτήσιμη, χωρίς να απαιτείτε αντίτιμο για την χρησιμοποίηση, παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε “IP Περιεχόμενο” το οποίο δημοσιεύετε στη ή σε σύνδεση με την,  σελίδα του Secret Boutique ( " IP Άδεια” ). Αυτό συμπεριλαμβάνει για παράδειγμα, και χωρίς περιορισμό το δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιούμε, να αναπαραγάγουμε, μετατρέπουμε, να επεξεργαζόμαστε, να υιοθετούμε, δημοσιεύουμε, μεταφράζουμε, να δημιουργούμε παράγωγη εργασία από αυτό, να προμηθεύουμε, να εκτελούμε και να παρουσιάζουμε τέτοιο περιεχόμενο ( όλο ή μέρος του ) παγκοσμίως και / ή να το ενσωματώνουμε σε άλλες εργασίες με οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία που υπάρχει τώρα ή θα αναπτυχθεί αργότερα. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το Secret Boutique μπορεί επίσης να μοιραστεί την συνεισφορά σας με έμπιστα τρίτα μέλη.

Αυτή η «IP Άδεια» τερματίζεται όταν διαγράψετε το IP περιεχόμενο στον λογαριασμό σας με τον περιορισμό ότι το περιεχόμενο αυτό θα είναι ακόμη προσβάσιμο αν έχει μοιραστεί με άλλους  και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε το IP περιεχόμενο το οποίο έχει δημοσιευτεί από εσάς. Επίσης, αναγνωρίζετε ότι η Secret Boutique, δεν είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύει οποιοδήποτε υλικό το οποίο έχει καταχωρηθεί από εσάς, πάνω σε οποιαδήποτε δημοσίευση της σελίδας της Secret.

Όταν διαγράφετε ένα IP περιεχόμενο, αυτό διαγράφετε με τρόπο ο οποίος δεν είναι παρόμοιος με αυτόν όπου αδειάζετε τον κάδο ανακύκλωσης σε κάποιο υπολογιστή.  Παρόλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι περιεχόμενο που έχει διαγραφεί μπορεί να παραμείνει σε κάποια αντίγραφα ασφαλείας για κάποιο χρόνο (αλλά δεν θα είναι διαθέσιμο σε άλλους).

Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, το περιεχόμενο και η πληροφορία κοινοποιείται και διαμοιράζεται  με την εφαρμογή. Ζητάμε από τις εφαρμογές να σέβονται την ιδιωτικότητά σας  και η συμφωνία σας με αυτή την εφαρμογή θα κοντρολάρει το πώς η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει, να αποθηκεύσει  και να μεταφέρει αυτό το περιεχόμενο και την πληροφορία.

Όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο ή πληροφορίες χρησιμοποιώντας την ρύθμιση  ¨κοινο σε όλους¨, αυτό σημαίνει , ότι επιτρέπεται σε όλους συμπεριλαμβανομένου και άλλων χρηστών ιστοσελίδων, να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν την πληροφορία αυτή και να την συσχετίζουν με εσάς ( π.χ. το όνομα σας και την φωτογραφία του προφίλ σας). Σας συνιστούμε, να μην αποκαλύπτετε ποτέ οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία για τον εαυτό σας ή οποιοδήποτε άλλον (τηλεφωνικό αριθμό, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση παράδοσης ή αριθμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια που θα επιτρέψει σε άλλους να σας αναγνωρίσουν προσωπικά).

Πάντα εκτιμούμε την ανατροφοδότησή σας ή οποιαδήποτε άλλη πρόταση σχετικά με την σελίδα μας και το e-shop (Secret Boutique), αλλά όπως καταλαβαίνετε μπορεί να τις χρησιμοποιήσουμε χωρίς καμία υποχρέωση να σας αποζημιώσουμε για αυτές ( όπως και εσείς δεν έχετε καμία υποχρέωση να μας τις προσφέρετε).

Με το να υποβάλλετε οποιοδήποτε υλικό σε εμάς, συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε τους χώρους της κοινότητας της Secret Boutique πάντα σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες γραμμές της κοινότητας και τους Όρους Χρήσης και τις Προϋποθέσεις της Σελίδας. Αν δεν επιθυμείτε να παραχωρήσετε στην Secret Boutique την άδεια η οποία έχει αναλυθεί παραπάνω σε όλους τους όρους, παρακαλούμε, μην υποβάλλετε ή μοιραστείτε ή δημοσιεύσετε την συνεισφορά σας στους Χώρους της Κοινότητας.

Η υπηρεσία σας παρέχει την δυνατότητα να αλληλεπιδράτε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως διαμέσου του “Facebook” και των κουμπιών όπως του : “Like”, με το “Twitter” και άλλων. Αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορεί να ενεργοποιήσουν την ολοκλήρωση και/ή την πρόσβαση με τους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσής σας. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε αυτές της υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, τα προφίλ σας στις υπηρεσίες αυτές, να μετατρέπουμε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας σας σε αυτές τις υπηρεσίες, ή να δημιουργήσουμε κανόνες σχετικά με το πώς οι προσωπικές σας πληροφορίες σε αυτές τις υπηρεσίες θα χρησιμοποιούνται. Εσείς και οι πάροχοι των κοινωνικών μέσω δικτύωσης έχετε τον έλεγχο όλων των παραπάνω θεμάτων  και όχι η Secret Boutique. Σας παροτρύνουμε να διαβάσετε όλες τις  πολιτικές και τις πληροφορίες στις εφαρμοσμένες υπηρεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χειρίζονται τις πληροφορίες σας πριν χρησιμοποιήσετε κάποια τέτοια υπηρεσία η οποία είναι διαθέσιμη στη σελίδα μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι, για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις από οποιοδήποτε πάροχο κοινωνικής δικτύωσης ή από τη δική σας χρήση των χαρακτηριστικών τους στη πλατφόρμα τους.

Όροι Αγοράς

Με το να κάνετε μια παραγγελία, προσφέρεστε να αγοράσετε ένα προϊόν που υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.  Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στην διαθεσιμότητα και στην επιβεβαίωση της τιμής της παραγγελίας.

Οι χρόνοι αποστολής μπορεί να διαφέρουν σύμφωνα με την διαθεσιμότητα και οποιεσδήποτε εγγυήσεις ή παραστάσεις ζητηθούν επιπρόσθετα, όσο αφορά τους  χρόνους παράδοσης, υπόκεινται σε οποιεσδήποτε καθυστερήσεις οι οποίες είναι αποτέλεσμα καθυστερήσεων των ταχυδρομικών υπηρεσιών ή λόγω ανωτέρας βίας για τα οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι.

Για να μπορείτε να συναλλάσσεστε με την Secret Boutique, θα πρέπει να είστε πάνω από  18 ετών και να κατέχετε μία ισχύουσα πιστωτική ή χρεωστική κάρτα η οποία έχει εκδοθεί από τράπεζα η οποία είναι δεκτή από εμάς. Η Secret Boutique, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιοδήποτε αίτημα γίνει από εσάς. Εάν η παραγγελία σας γίνει δεκτή θα σας ενημερώσουμε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και θα επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα με την οποία έχετε συμβληθεί. Όταν κάνετε μια παραγγελία, αναλαμβάνετε την ευθύνη ότι όλες οι λεπτομέρειες που μας δώσατε είναι αληθείς και ακριβείς και ότι είστε ο εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής  κάρτας η οποία χρησιμοποιήθηκε για να κάνετε την παραγγελία και για το ότι υπάρχει επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο για να καλύψουν το κόστος της παραγγελίας. Το κόστος των ξένων προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.  Όλες οι τιμές που διαφημίζονται είναι υποκείμενες σε τέτοιες αλλαγές.

Η σύμβασή μας

Όταν τοποθετήσετε μια παραγγελία, θα λάβετε ένα email το οποίο θα αναγνωρίζει την παραγγελία σας. Αυτό το email απλά θα αποτελεί την αναγνώριση της παραγγελίας σας και δεν θα συνιστά αποδοχή της παραγγελίας. Ένα συμβόλαιο μεταξύ μας για την αγορά του/των προϊόντων δεν θα εκδοθεί ως ότου η πληρωμή σας οριστικοποιηθεί ( σε περίπτωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας).

Τιμολόγηση και Διαθεσιμότητα

Αν και προσπαθούμε και διασφαλίζουμε ότι όλες οι περιγραφές και τιμές οι οποίες εμφανίζονται σε αυτή τη σελίδα είναι ακριβείς, λάθη μπορεί να συμβούν. Αν ανακαλύψουμε ένα λάθος στη τιμολόγηση κάποιου προϊόντος, το οποίο έχετε παραγγείλει θα σας ενημερώσουμε για αυτό το συντομότερο δυνατό και θα σας δώσουμε την επιλογή να επαναβεβαιώσετε την παραγγελία σας στη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Αν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα χειριστούμε την παραγγελία ως ακυρωμένη. Αν την ακυρώσετε και έχετε ήδη πληρώσει για τα προϊόντα, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας. Ανά περίπτωση, οι τιμές περιέχουν και το ΦΠΑ. Τα κόστη μεταφοράς θα χρεωθούν επίσης. Αυτού του είδους οι χρεώσεις εκτίθενται  καθαρά ανάλογα με την περίπτωση και εμπεριέχονται στο ‘ Συνολικό Κόστος’. 

Η ‘Υπηρεσία’ μπορεί να περιέχει τυπογραφικά λάθη ή άλλα λάθη ή ανακρίβειες και μπορεί να μην είναι ολοκληρωμένη ή τρέχουσα. Για τους λόγους αυτούς, διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε οποιαδήποτε λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να εκτελέσουμε οποιεσδήποτε παραγγελίες που μπορεί να τοποθετήσετε βασισμένες σε πληροφορίες της ‘Υπηρεσίας’ στις οποίες μπορεί να περιέχονται λάθη, ανακρίβειες, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς όρια, λάθη, ανακρίβειες ή πληροφορίες οι οποίες δεν είναι ενημερωμένες σχετικά με την τιμολόγηση, τα μεταφορικά, τους όρους πληρωμής, ή τους όρους επιστροφής.

Πληρωμή

Κατά τη λήψη της παραγγελίας σας, πραγματοποιούμε ένα συγκεκριμένο προ έλεγχο στην κάρτα σας για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Τα προϊόντα δεν θα αποστέλλονται έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Η κάρτα σας θα χρεωθεί μόλις ή παραγγελία έχει γίνει αποδεκτή.

Εκπτωτικά Κουπόνια

Προωθητικά εκπτωτικά κουπόνια. Είναι δυνατό περιοδικά να προσφέρουμε προωθητικά εκπτωτικά κουπόνια τα οποία θα μπορούν να ισχύουν για κάθε, ή για συγκεκριμένες αγορές οι οποίες θα γίνουν σε αυτή τη σελίδα.

Οι Όροι με τους οποίους θα χρησιμοποιούνται τα κουπόνια αυτά θα προσδιορίζονται τη στιγμή της έναρξης της προωθητικές ενέργειας.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό που εκτίθεται σε αυτή την σελίδα, παρέχεται χωρίς εγγυήσεις ή όρους ως προς την ακρίβεια του. Εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, το Secret Boutique, και οι προμηθευτές του, οι πάροχοι των περιεχομένων και οι διαφημιστές, ρητά με το παρόν απορρίπτουν όλους τους όρους, τις εγγυήσεις και κάθε τύπου συνθήκη τα οποία θα μπορούσαν διαφορετικά να συνεπάγονται από το νόμο, το εθιμικό δίκαιο, ή τον νόμο των ιδίων κεφαλαίων, και δεν θα είμαστε υπόλογοι για οποιεσδήποτε ζημιές απολύτως, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό, σε καμία άμεση, έμμεση, ειδική, επακόλουθη, τιμωρητική ή παρεπόμενη ζημιά, ή ζημία για απώλεια χρήσης, κέρδους, δεδομένων ή άλλων άυλων, ζημιά σε φήμη ή την πελατεία, ή το κόστος της προμήθειας της αντικατάστασης προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία θα εγερθεί από ή την συ σχετιζόμενη με την χρήση, ανικανότητα της χρήσης, την απόδοση ή της βλάβης αυτής της σελίδας ή των συ σχετιζόμενων Sites και οποιονδήποτε υλικών που θα δημοσιευθούν επ’ αυτού ανεξάρτητα από το αν τέτοιες βλάβες ή ζημιές ήταν προβλέψιμες ή έρχονται σε αντίθεση με αδίκημα, αμεροληψία, αποζημίωση, από τον νόμο, από εθιμικό δίκαιο ή διαφορετικά. Τα παραπάνω, δεν επηρεάζουν την ευθύνη του Secret Boutique, για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό, ο οποίος θα προκύψει από την αμέλεια του, ούτε για δόλια ψευδή δήλωση, παραπλάνηση ως προς ένα θεμελιώδες θέμα ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύνδεσμοι προς την Ηλεκτρονική Σελίδα μας

Μπορείτε να συνδεθείτε με την αρχική μας σελίδα, αρκεί να το κάνετε με τρόπο που είναι δίκαιος και νόμιμος και δεν προκαλεί βλάβη στη φήμη μας ή την εκμεταλλεύεται, αλλά δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα σύνδεσμο, με τέτοιον τρόπο ο οποίος θα υποδηλώνει οποιαδήποτε μορφή σύνδεσης, έγκρισης ή συγκατάθεσης από μέρους μας, όπου δεν υπάρχει.

Δεν πρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο από κάποιο άλλο ιστότοπο ο οποίος δεν σας ανήκει.

Αυτή η σελίδα απαγορεύεται να πλαισιώνει οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο σε κάποιο μέρος αυτού του ιστότοπου εκτός από την αρχική σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια για σύνδεσμο χωρίς προειδοποίηση. 

Αποποίηση ευθυνών ως προς την ιδιοκτησία των εμπορικών σημάτων, εικόνων των προσωπικοτήτων και των δικαιωμάτων τρίτων

Εκτός από εκεί που αναφέρεται ρητώς το αντίθετο, όλα τα άτομα ( συμπεριλαμβανομένου και των ονομάτων τους και των εικόνων τους ), εμπορικά σήματα τρίτων και εικόνες τρίτων προϊόντων, υπηρεσιών και / ή τοποθεσιών, τα οποία εμφανίζονται σε αυτή την σελίδα, με κανένα τρόπο δεν συνδέονται, ή συνεργάζονται με το Secret Boutique και δεν θα πρέπει να βασίζεστε στην ύπαρξη μιας τέτοιας σύνδεσης ή συνεργασίας. Οποιαδήποτε εμπορικά σήματα / ονόματα, που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα ανήκουν από τους σχετικούς ιδιοκτήτες των εμπορικών σημάτων. Όπου ένα εμπορικό σήμα ή μία ‘μάρκα’ αναφέρεται, γίνεται μόνο για να περιγράψουμε ή να προσδιορίσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και δεν είναι με κανένα τρόπο ισχυρισμός, ότι αυτά τα προϊόντα, ή υπηρεσίες έχουν εγκριθεί ή συνδέονται με το Secret Boutique.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και να διατηρήσετε αβλαβές το Secret Boutique, τους διευθυντές του, τους υπαλλήλους του, τους συμβούλους του, τους πράκτορες του, και τους affiliates, από οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις τρίτων, ευθύνες, βλάβες και / ή κόστη (συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς να περιορίζονται από αυτά, νομικά έξοδα) τα οποία προκύπτουν, από την χρήση από εσάς αυτής της σελίδας, ή από την παραβίαση εκ μέρους σας, των ‘Όρων της Υπηρεσίας’.

Αλλαγή

Το Secret Boutique, έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιήσει, αφαιρέσει τις ‘ Υπηρεσίες’ και / ή οποιαδήποτε σελίδα του ιστότοπου.

Ακυρότητα

Εάν οποιοδήποτε μέρος των ‘ Όρων της Υπηρεσίας δεν είναι εφαρμόσιμη (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία έχουμε αποκλείσει την ευθύνη μας προς εσάς) η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των ‘ Όρων Χρήσης της Υπηρεσίας’ δεν θα επηρεάζουν όλες τις άλλες ρήτρες  οι οποίες θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ.  Στο μέτρο του δυνατού όπου καμία ρήτρα / υπό ρήτρα ή μέρος ρήτρας / υπό ρήτρας μπορεί να αποσπαστεί για να καταστήσει το υπόλοιπο μέρος έγκυρο, η ρήτρα θα ερμηνεύεται ανάλογα. Αλλιώς, συμφωνείτε ότι η ρήτρα θα διορθωθεί και θα ερμηνευτεί με τέτοιο τρόπο με τον οποίο θα προσομοιώνει στενά το πρωτότυπο νόημα της ρήτρας / υπό ρήτρας όπως επιτρέπεται από τον νόμο.

Παράπονα

Λειτουργούμε μια διαδικασία χειρισμού παραπόνων, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να λύσουμε διαμάχες εν τη γενέση τους. Παρακαλούμε, ενημερώστε μας αν έχετε κάποιο παράπονο ή κάποια σχόλια.

Παραίτηση

Αν αθετήσετε αυτούς τους όρους και δεν προβούμε σε κάποια ενέργεια, ακόμη θα έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα δικαιώματά μας και τα διορθωτικά μέτρα σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση στην οποία θα αθετήσετε αυτούς τους όρους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις πρέπει να ερμηνευτούν σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και σε περίπτωση που θα προκύψει κάποια διαμάχη ή αξίωση η οποία σχετίζεται με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, αυτή η διαμάχη ή αξίωση θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Ηθική Πολιτική

Ως μία ευυπόληπτη και αξιόπιστη επιχείρηση δεσμευμένη να προσφέρει στους πελάτες της υψηλή ποιότητας προϊόντα, το Secret Boutique, αναγνωρίζει την υποχρέωσή της να διασφαλίζει ότι οι προμηθευτές της λειτουργούν ηθικά.